Sağlık Hukuku

Malpraktis Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk

Malpraktis ’hekimliğin kötü uygulaması iskenderun hatay avukat mehmet yıldırım

Malpraktis (malpraktice); 01.02.1999 yayın tarihli Türk Tabipler Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nın 13. Maddesi’nde ‘’hekimliğin kötü uygulaması’’ olarak geçer. ‘’bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi’’ tanımıyla yer alan bir kavramdır.

İskenderun Yıldırım Hukuk Bürosu kurucu Avukat Mehmet Yıldırım tarafından kaleme alınan Doktor Hatalarından Kaynaklanan Zarar, Malpraktis konulu yazımızın detayları sizlerle paylaşılmıştır.

Malpraktis ve Hasta Tanzimi

Yasal mevzuatımız ve doktrinde kabul edilen görüşler, hastaya zarar veren bu kötü uygulamanın tazmininin sadece doktora yüklenemeyeceğine işaret eder. Doktorun bağımsız çalışması, özel hastanede çalışması ve kamu hastanesinde çalışması, tazmin aşamasında yasal yolları tüketirken, idari mahkemelere veya hukuk mahkemelerine başvurulması konusunda çeşitli ayrımları ortaya çıkarmaktadır.

Hekim ve/veya diğer sağlık personeli hakkında cezai müeyyideler Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilerek, kasten öldürme ve yaralama, taksirle öldürme ve yaralama, insan üzerinde deney yapma, organ ve doku ticareti, çocuk düşürtme, kısırlaştırma, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, kişisel verileri ele geçirme, verme ve yayma, genital muayene gibi suç tipleri ile karşımıza çıkar. Uygulamada en sık rastlanan ise ihmali davranışlarla, taksirle (istenmeden) ölüme ve yaralanmaya yol açılmasıdır.

Malpraktis ve Hukuki Güvence

Kötü uygulama (malpraktis) kavramının en büyük hukuki güvencesi; hasta hakları kapsamında doktordan ve/veya hastaneden maddi ve manevi zararın tazmin edilebilmesidir. Zarar gören ve yakınları, doktor hakkında ceza mahkemesinde herhangi bir hapis veya adli para cezasına hükmedilmese dahi, hukuk mahkemeleri aracılığıyla maddi/manevi tazminat elde edebilir. Çünkü tazminat kararını verecek olan hukuk mahkemesi, ceza mahkemesinin mahkûmiyet kararını değil; doktorun, sağlık çalışanının ve hastanenin kusuru ve bu kusur ile zarar arasında nedensellik bağının olup olmadığını dikkate alarak karar verir.

Malpraktis Kavramı

Öte yandan malpraktis kavramı, hekim hakları kapsamında da değerlendirilmelidir. En ufak bir müdahalenin ve doktorun sözlü beyanının, hastanın ve refakatçisinin o anda bulunduğu psikolojik durumunu etkileyeceği su götürmez bir gerçektir. Doktordan veya hastaneden zararı tazmin edebilme saikiyle hareket eden (kötü niyetli) hastanın veya hasta yakınlarının, iddiasını ispatlaması gerekecektir. Hukuki süreçte Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen rapor, gerek hukuk mahkemesi gerek ceza mahkemesince verilen kararda önemli rol oynar. Doktorun yaptığı her operasyonun ve koyduğu her teşhisin de hastanın aleyhine yorumlanarak doktora ve hastaneye zarar verme çabası hasta ve hasta yakınlarının düştüğü büyük bir yanılgıdır.

Hipokrat (Hippokrates) yemini ile mesleğe başlayan ve bu kutsal mesleği layıkıyla ifa eden tüm hekimlere öncelikle saygı duymak, daha sonra kusur oranında zararın tazmini yoluna başvurmak hasta ve hasta yakınları açısından daha etik bir davranış olacaktır.

Tüm hukuki konularınızda İskenderun Hatay en iyi avukat larından Av. Mehmet Yıldırım ve Yıldırım Hukuk Bürosu olarak konu ile ilgili olarak bizlere danışabilirsiniz.

Adil ve sağlıklı günler dileklerimle…

Av. Mehmet YILDIRIM

HAZİRAN 2020

İlgili Makaleler