Gösterilen sonuç sayısı: 12

Aile Hukuku

Aile Hukuku Türk Medeni Kanunu ''ikinci kitap''ta yer alan ve içinde çok kapsamlı başlıklar barındıran bir alandır. Yani aslında boşanma hukuku da aile hukuku alanına girer. Fakat geniş bir alan kapladığı için ayrı ele alınmıştır.

Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku teknolojinin de hızla gelişmesi karşısında dinamik bir hukuk dalıdır. Kanunlarda yapılan güncel değişikliklerin temel sebebi de artık teknoloji çağına ayak uydurmanın zorunluluğundandır.

Boşanma Hukuku

Boşanma hukuku Türk Medeni Kanunu'nun ''aile hukuku'' başlıklı kitabının içinde yer alan, geniş kapsamlı bir alandır. Halk arasında sadece boşanmanın davaya konu edildiği bilinse de bunun sebebi boşanmanın yaygın olmasıdır. Örneğin evlenme töreninin şekline ilişkin istisnai durumlar hakkında kanunda düzenleme yapılmış, evlenme başvurusunun reddine ilişkin hukuki yol da kanunda gösterilmiştir.

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, daha çok Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ve bu kanunların atıf yaptığı özel kanunlar çerçevesinde düzenlenen hukuk kurallarının ihlali ve buna karşı bir yaptırımın uygulanması etrafında şekillenir.

Eşya Hukuku

Eşya hukuku sözlüksel anlamda ve akla ilk gelen anlamda ev eşyalarını kapsıyor gibi gözükse de Türk Medeni Kanunu içerisinde daha çok usuli ve teknik konuları içermektedir. Kişilerin taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki mülkiyet hakkını, bu hakka bağlı olarak sahip oldukları alt hakları irdeleyen bir alandır.

İcra ve İflas Hukuku

İcra İflas Kanunu doğrultusunda tarafların birbirinden alacakları veya konusu para olmayanlarda bir işin yerine getirilmesi çerçevesinde icra takibi açılmaktadır. İcra takibi sadece senet alacağı olarak düşünülmemelidir. İlamlı veya ilamsız icra olmak üzere hizmet verdiğimiz bu alanda alacaklı veya borçlu vekilliği yapmaktayız.

İdare Hukuku

1989 yılında İskenderun’da doğan Mehmet YILDIRIM, orta öğrenimini İskenderun Demirçelik Anadolu Lisesi'nde tamamlayarak, 2012 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

İş Hukuku

İş hukuku İş Kanunu kapsamında düzenlenmiş olup, yıllardır süregelen işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflara çözüm olmaktadır.

Marka ve Patent Hukuku

Örneğin X isimli bir restorant işletiyorsunuz ve aynı isimde başka bir restorant sahibi tarafından isminin tescillenmiş olduğuna yönelik bir ihtarname tebliğ aldınız. İşte bu durumlarda tescilin Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından yapıldığını öğrenip kendi isminiz veya markanız adına tescil yaptırmak durumunda kalırsınız.

Miras Hukuku

Miras hukuku Türk Medeni Kanunu'nun ''üçüncü kitap'' kısmında yer alan düzenlemelerle geliştirilmiştir. Yani aslında tamamen mirasa ve miras davalarına yönelik özel bir kanun mevcut değildir.

Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku, tıp hukuku ile karıştırılan aslında tıp hukukunu içinde barındıran bir alandır. Çok geniş bir alan olması sebebiyle bu alanda branşlaşan avukatların da desteği önemlidir.

Ticaret Hukuku

Ticaret hayatındaki uyuşmazlıkların hukuki çözümleri ile ilgilenen alandır. Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku ve Sigorta Hukuku alt dalları vardır. Yine çok geniş bir alan olan ticaret hukuku, daha çok bir tarafı tacir olan taraflar arasındaki ihtilafların çözümü noktasında düzenlemelere sahiptir.