İskenderun Hatay Avukat, Hukuk Bürosu

Yıldırım Hukuk & Danışmanlık olarak, müvekkillerimize hukuki, cezai ve idari işlem ve uyuşmazlıklarında destek olmak amacıyla 2013 yılından bu yana Hatay İskenderun da avukat hizmetleri vermekteyiz.

Adaletin sağlanması ve hukuki desteğin değer görmesi anlayışıyla, müvekkillerin ihtiyaçları doğrultusunda olabildiğince hızlı ve pratik çözümleri İskenderun’da Avukat Hizmetleri kapsamında sunmaktayız.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Ticaret Hukuku

Ticaret hayatındaki uyuşmazlıkların hukuki çözümleri ile ilgilenen alandır. Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku ve Sigorta Hukuku alt dalları vardır. Yine çok geniş bir alan olan ticaret hukuku, daha çok bir tarafı tacir olan taraflar arasındaki ihtilafların çözümü noktasında düzenlemelere sahiptir.

Marka ve Patent Hukuku

Örneğin X isimli bir restorant işletiyorsunuz ve aynı isimde başka bir restorant sahibi tarafından isminin tescillenmiş olduğuna yönelik bir ihtarname tebliğ aldınız. İşte bu durumlarda tescilin Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından yapıldığını öğrenip kendi isminiz veya markanız adına tescil yaptırmak durumunda kalırsınız.

Boşanma Hukuku

Boşanma hukuku Türk Medeni Kanunu'nun ''aile hukuku'' başlıklı kitabının içinde yer alan, geniş kapsamlı bir alandır. Halk arasında sadece boşanmanın davaya konu edildiği bilinse de bunun sebebi boşanmanın yaygın olmasıdır. Örneğin evlenme töreninin şekline ilişkin istisnai durumlar hakkında kanunda düzenleme yapılmış, evlenme başvurusunun reddine ilişkin hukuki yol da kanunda gösterilmiştir.

İş Hukuku

İş hukuku İş Kanunu kapsamında düzenlenmiş olup, yıllardır süregelen işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflara çözüm olmaktadır.

Miras Hukuku

Miras hukuku Türk Medeni Kanunu'nun ''üçüncü kitap'' kısmında yer alan düzenlemelerle geliştirilmiştir. Yani aslında tamamen mirasa ve miras davalarına yönelik özel bir kanun mevcut değildir.

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, daha çok Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ve bu kanunların atıf yaptığı özel kanunlar çerçevesinde düzenlenen hukuk kurallarının ihlali ve buna karşı bir yaptırımın uygulanması etrafında şekillenir.

Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku, tıp hukuku ile karıştırılan aslında tıp hukukunu içinde barındıran bir alandır. Çok geniş bir alan olması sebebiyle bu alanda branşlaşan avukatların da desteği önemlidir.

Eşya Hukuku

Eşya hukuku sözlüksel anlamda ve akla ilk gelen anlamda ev eşyalarını kapsıyor gibi gözükse de Türk Medeni Kanunu içerisinde daha çok usuli ve teknik konuları içermektedir. Kişilerin taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki mülkiyet hakkını, bu hakka bağlı olarak sahip oldukları alt hakları irdeleyen bir alandır.

MAKALELERİMİZ