Avukatla temsil edilmek zorunda mıyım?

İstisnalar dışında herkes davasını avukat tutma zorunluluğu olmadan kendi başına açıp takip edebilir. Ancak uzmanlık gerektiren bu alanda hatalı dava ve cevap dilekçeleri ile telafisi imkansız zararlar yaşamamanız ve hak kaybına uğramamanız için mutlaka bir avukattan yardım almanızı öneriyoruz.

Hakkımda dava açılıp açılmadığını nasıl öğrenebilirim?

Hakkınızda açılan davalarla ilgili genel bilgilere e-devlet sistemi üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr adresine e-devlet şifreniz ve T.C. kimlik numaranızı girerek arama kısmına ‘’dava dosyası sorgulama’’ yazarak hakkınızda açılmış dava, icra ve bireysel başvuru dosyalarına ulaşabilirsiniz.

Avukatlık vekaleti nedir ve nasıl çıkartılır?

Vekaletname, bir kimsenin başka bir kimseyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiğine ilişkin bir belgedir.

Avukatınızın dava ve takip işlemlerinde sizi temsil edebilmesi için vekaletname vermeniz gerekmektedir.

Türkiye’de yaşayanlar herhangi bir noterlikten avukat vekaletnamesi çıkartabilir. Yurt dışında yaşayan bir kişinin Türkiye’deki avukata vekalet verebilmesi için bulunduğu ülkedeki en yakın Türk konsolosluğuna müracaat etmesi gerekmektedir.

Avukatın sır saklama yükümlülüğü nedir?

Avukatlar mesleki faaliyetleri nedeniyle öğrendikleri sırları saklamakla yükümlüdürler. Avukatın sır saklama yükümlülüğünün ise herhangi bir süresi yahut zamanaşımı bulunmamaktadır. Bu kurala aykırı eylemde bulunan avukat meslek kurallarının ihlali nedeniyle disiplin cezasıyla cezalandırılmaktadır.

Avukatın ücretini kim öder?

İki tür vekalet ücretinin ikisi de avukata ödenmektedir. Birisinde müvekkil aldığı hukuki hizmet karşılığından kendi avukatına ödeme yapma yükümlülüğü altına girerken, diğerinde davanın sonunda haksız çıkan taraf haklı çıkan tarafın avukatına ödeme yapmaktadır. Bu iki vekalet kalemi birbirlerinden farklıdır.

Dava dosyama nasıl ulaşabilirim?

Dava dosyalarının içeriğine vatandaşlar da avukatlar gibi erişebilir.  https://vatandas.uyap.gov.tr/ adresinden vatandaş UYAP’a girerek sol taraftaki menüden sırasıyla ‘dosya işlemleri’ sekmesine, açılan sekmelerden de ‘dosya sorgulama’ sekmesine tıklamanız gerekmektedir. Yargı türü/ Mahkeme türü seçildikten sonra ‘dosya görüntüle’ ye basılarak, üst sekmelerden ‘evrak’ bölümünden dosyanıza eklenen evrak var ise tüm evrakları görebilirsiniz.

Davalar ortalama ne kadar sürer?

Bir davanın ortalama ne kadar sürdüğü avukatlara sorulan soruların en başında gelmektedir. Öncelikle davanızın niteliğini, taraf sayısını ve konusunu bilmeden bu soruya net bir cevap verebilmemiz mümkün değildir.

Hukuki danışmanlık hizmeti ne demektir?

Kişi ya da kurumlara hukuki konularda profesyonel danışmanlık hizmeti veren kişidir. Hukuk fakültesi mezunu ve avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatnamesini alan avukatlar, hukuki danışmanlık hizmeti verebilirler.

Birden fazla avukata vekalet verilebilir mi?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ‘birden fazla vekil görevlendirilmesi’ başlıklı 75. Maddesinde ‘’ dava için birden fazla vekil görevlendirilmiş ise vekillerden her biri, vekâletten kaynaklanan yetkileri, diğerinden bağımsız olarak kullanabilir. Aksi yöndeki sınırlamalar, karşı taraf bakımından geçersizdir.’’ denilmektedir.

Dava açarken para yatıracak mıyım?

Dava harca tabi bir dava türü ise yargılama giderleri ve gider avansını mahkeme veznesine yatırmanız gerekmektedir. Davayı kazanmanız halinde bu gider ve harç parasını davayı kaybeden taraftan geri alabilirsiniz.  Ancak size ödenecek bu paranın sadece yargılama masrafları olduğunu belirtmek isteriz. Avukatınıza vekalet sözleşmeniz gereğince ödemiş olduğunuz vekalet ücreti size geri ödenmeyecektir.